Simple-Tax.pl

Odzyskaj podatek z Wielkiej BrytaniiJeżeli pracowałeś legalnie w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku. Brytyjskie prawo stanowi, ze ubiegać się możesz o niego aż do czterech lat wstecz.

więcej...Pamiętaj, że w Wielkiej Brytanii nie masz obowiązku rozliczania się z podatku, jeśli nie spełniasz określonych warunków. Zanim więc złożysz wniosek o jego zwrot, upewnij się, że masz nadpłatę. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, że to Ty będziesz musiał wyrównać niedopłatę podatku.

więcej...NOWOŚĆ!

Jeżeli zjechałeś do Polski lub zamierzasz to zrobić w najbliższym czasie i masz już określony termin wyjazdu z UK, możesz teraz, korzystając z naszego serwisu rozliczyć się z podatku samodzielnie wypełniając w języku polskim niezbędne formularze...


Kalkulator podatkowy
Wybierz rok podatkowy:
2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 2015/16 2016/17
Wynagrodzenie brutto:
Pobrany podatek:


 W powyższe pola wpisać musisz dane z formularza P45, P60 lub ostatniego Payslipa.

Dokument P45 otrzymujesz od pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę. W dokumencie tym powyższe pola opisane są zazwyczaj następująco:
Wynagrodzenie brutto: Total pay to date
Pobrany podatek: Total tax to date

Formularz P60 otrzymujesz od pracodawcy co roku po zakończeniu roku podatkowego. Powyższe wartości znajdziesz zazwyczaj w linii Total for year w kolumnach:
Wynagrodzenie brutto: Pay
Pobrany podatek: Tax deducted

Jeśli chodzi o payslipy, praktycznie każdy pracodawca może je drukować według własnego wzoru. Niemniej oprócz aktualnego wynagrodzenia payslip zawierać musi wysokość wynagrodzenia i wartość pobranego podatku od początku roku podatkowego. Powyższe wartości znajdziesz na przykład w kolumnie Year to date lub poszukaj na swoim ostatnim payslipie:
Wynagrodzenie brutto: Pay to date
Pobrany podatek: Tax to date

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z odnalezieniem tych wartości, na pewno jakiś kolega/koleżanka Ci pomoże. W ostateczności możesz zeskanować posiadany dokument i przesłać na nasz adres email.

(c)2016 simple-tax.pl, wszelkie prawa zastrzeżone